เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เปิด[61] เมื่อ 05/05/21 อ่านต่อ

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2564

เปิด[6] เมื่อ 05/05/21 อ่านต่อ

ประชุมฝ่ายบริหาร

เปิด[35] เมื่อ 28/04/21 อ่านต่อ

ศูนย์เฉพาะกิจโควิด 19 ชลบุรี เขต 3

เปิด[30] เมื่อ 28/04/21 อ่านต่อ

ร่วมประชุมรับฟังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 16/2564

เปิด[24] เมื่อ 28/04/21 อ่านต่อ

วันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เปิด[15] เมื่อ 27/04/21 อ่านต่อ

ศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้เรียน

เปิด[28] เมื่อ 25/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนฉลาดเล่น

เปิด[34] เมื่อ 25/04/21 อ่านต่อ

รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 15/2564

เปิด[87] เมื่อ 21/04/21 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

ประกาศโรงเรียนบ้านโค้งดารา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง...

เปิด[23] เมื่อ 30/04/21 อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

เปิด[39] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

เปิด[32] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

ครูสุทธิลักษณ์ บุญโกมล (ครูเชอรี่) หัวหน้าโครงการ กำลังทำการศึกษาและพัฒนาตามกระบวนการกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย...

เปิด[39] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล

เปิด[60] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ครูนิยดา โกสลานนท์

เปิด[41] เมื่อ 08/04/21 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563

เปิด[28] เมื่อ 11/04/21 อ่านต่อ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

เปิด[26] เมื่อ 11/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบางละมุงจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน...

เปิด[46] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2563

เปิด[32] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย...

เปิด[44] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

เปิด[37] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

เปิด[45] เมื่อ 12/04/21 อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ วันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2563

เปิด[29] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

อบรมการสร้างเเบบสอบถามจาก Google From

เปิด[31] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

ผอ.สพป.ชบ.3 เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนของสามเณรวัด กม.10

เปิด[39] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)

เปิด[41] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ...

เปิด[42] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید