เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

เปิด[865] เมื่อ 02/07/21 อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

เปิด[901] เมื่อ 30/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง...

เปิด[937] เมื่อ 30/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านมาบประชัน : รายงานผลการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่...

เปิด[886] เมื่อ 28/06/21 อ่านต่อ

อบรมการจัดการเรียนการสอน Online

เปิด[831] เมื่อ 25/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบางละมุงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

เปิด[872] เมื่อ 22/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง รับการนิเทศเชิงลึก การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ...

เปิด[889] เมื่อ 22/06/21 อ่านต่อ

ศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19

เปิด[789] เมื่อ 21/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ...

เปิด[751] เมื่อ 18/06/21 อ่านต่อ

นางสาวบุญมา บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าพร้อมด้วยคณะครูร่วมกันเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่...

เปิด[789] เมื่อ 17/06/21 อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564นางสาวบุญมา บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าพร้อมด้วยคณะครูรับการนิเทศ...

เปิด[788] เมื่อ 17/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้เข้าร่วมอบรม

เปิด[817] เมื่อ 16/06/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 911 ข่าว : 76 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید