เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โรงเรียนบ้านทุ่งคารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ : โรงเรียนบ้านทุ่งคาขอขอบคุณ นายบุญเพชร วันนา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ(อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านบางเสร่) นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผอ.รร.บ้านเนินพลับหวาน นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล ผอ.กลุ่มงานบริหารบุคคล สพป.ชลบุรี เขต ๓ ในโอกาสเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา

30/06/21 อ่าน(943) บ้านทุ่งคา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید