เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

การนิเทศเชิงลึก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เปิด[916] เมื่อ 30/06/21 อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

เปิด[865] เมื่อ 30/06/21 อ่านต่อ

เข้ารับการฉีดวัคซีน sinovac เข็มที่ 2

เปิด[853] เมื่อ 29/06/21 อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

เปิด[957] เมื่อ 29/06/21 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ: คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

เปิด[838] เมื่อ 28/06/21 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ: ประชุมหัวหน้าสายชั้นทุกระดับชั้นเพื่อหารือการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด

เปิด[903] เมื่อ 25/06/21 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ: ไหว้ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนครบ 101 ปี

เปิด[748] เมื่อ 25/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศเชิงลึก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ...

เปิด[805] เมื่อ 24/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศเชิงลึกการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบ่อวิน

เปิด[751] เมื่อ 23/06/21 อ่านต่อ

การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เปิด[723] เมื่อ 17/06/21 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ: นิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[731] เมื่อ 17/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่...

เปิด[825] เมื่อ 16/06/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 436 ข่าว : 37 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید