เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

โครงการอบรมทบทวนมารยาทไทย

เปิด[401] เมื่อ 04/06/21 อ่านต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[448] เมื่อ 04/06/21 อ่านต่อ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice และ ID plan

เปิด[438] เมื่อ 04/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม (Inclusive School) โรงเรียนวัดนาพร้าว

เปิด[522] เมื่อ 02/06/21 อ่านต่อ

อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

เปิด[436] เมื่อ 18/05/21 อ่านต่อ

โครงงานคุณธรรม ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

เปิด[472] เมื่อ 14/05/21 อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนบ้านโค้งดารา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง...

เปิด[580] เมื่อ 30/04/21 อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

เปิด[572] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

เปิด[518] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

ครูสุทธิลักษณ์ บุญโกมล (ครูเชอรี่) หัวหน้าโครงการ กำลังทำการศึกษาและพัฒนาตามกระบวนการกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย...

เปิด[576] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล

เปิด[586] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : ประชุมทำแผนปฏิบัติการ 2564

เปิด[381] เมื่อ 08/04/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 436 ข่าว : 37 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید