เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่...

เปิด[225] เมื่อ 16/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิด[240] เมื่อ 14/06/21 อ่านต่อ

นิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่...

เปิด[206] เมื่อ 14/06/21 อ่านต่อ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1

เปิด[202] เมื่อ 14/06/21 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ: การนิเทศ กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่...

เปิด[214] เมื่อ 13/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิด[223] เมื่อ 13/06/21 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ: การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1-2564

เปิด[214] เมื่อ 12/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่...

เปิด[221] เมื่อ 10/06/21 อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงาน

เปิด[196] เมื่อ 09/06/21 อ่านต่อ

เข้ารับการฉีดวัคซีน sinovac เข็มที่1

เปิด[227] เมื่อ 08/06/21 อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔

เปิด[216] เมื่อ 08/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เปิด[226] เมื่อ 04/06/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 436 ข่าว : 37 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید