เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เปิด[855] เมื่อ 01/07/21 อ่านต่อ

นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่...

เปิด[870] เมื่อ 01/07/21 อ่านต่อ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำเเหน่งงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เปิด[814] เมื่อ 30/06/21 อ่านต่อ

คุณครูโรงเรียนวัดหนองจับเต่าร่วมกันทาสีโต๊ะเรียน

เปิด[847] เมื่อ 26/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ : ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เปิด[848] เมื่อ 25/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศเชิงลึก ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

เปิด[1041] เมื่อ 24/06/21 อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

เปิด[710] เมื่อ 24/06/21 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เปิด[722] เมื่อ 18/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศติดตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองจับเต่า

เปิด[767] เมื่อ 17/06/21 อ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย

เปิด[701] เมื่อ 17/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

เปิด[757] เมื่อ 15/06/21 อ่านต่อ

การฉีดพ่นละอองฝอยในบริเวณพื้นที่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

เปิด[717] เมื่อ 15/06/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 524 ข่าว : 44 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید