เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

เปิด[45] เมื่อ 12/04/21 อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ วันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2563

เปิด[29] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

อบรมการสร้างเเบบสอบถามจาก Google From

เปิด[31] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

ผอ.สพป.ชบ.3 เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนของสามเณรวัด กม.10

เปิด[38] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)

เปิด[41] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ...

เปิด[42] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

เปิด[36] เมื่อ 04/04/21 อ่านต่อ

กิจกรรมรักษาความสะอาด

เปิด[38] เมื่อ 04/04/21 อ่านต่อ

กิจกรรมยอดนักอ่าน

เปิด[39] เมื่อ 04/04/21 อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดหนองจับเต่า

เปิด[36] เมื่อ 03/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

เปิด[29] เมื่อ 02/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอ จัดงานปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2563

เปิด[32] เมื่อ 02/04/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 496 ข่าว : 42 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید