เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การฉีดพ่นละอองฝอยในบริเวณพื้นที่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอยในบริเวณพื้นที่โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ เพื่อความสะอาด ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

15/06/21 อ่าน(667) วัดเขาคันธมาทน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید