เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 นางสาวกองแก้ว  กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จัดโดย นายอภิสิทธิ์  อันทะยัน ครูโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ เพื่อให้คณะครูและบุคลากร มีความเข้าและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยการออกกำลังกาย ท่ากายบริหาร หลังเวลาเลิกเรียนอย่างน้อยวันละ 30 นาที

24/06/21 อ่าน(658) วัดเขาคันธมาทน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید