เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน นางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพิสมัย ปั้นน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ได้ให้การประเมินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านสัตหีบได้นำเสนอข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ด้านแก่คณะกรรมการทุกท่าน

โรงเรียนบ้านสัตหีบขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ และขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านสัตหีบทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือทุกๆหน้าที่

 

นางสาวภิญญามาศ แสงแก้ว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

18/06/21 อ่าน(666) บ้านสัตหีบ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید