เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

รับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านสัตหีบ

เปิด[627] เมื่อ 30/05/21 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่...

เปิด[597] เมื่อ 29/05/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหินวงประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่...

เปิด[597] เมื่อ 17/05/21 อ่านต่อ

ผู้บริหาร คณะครู เเละบุคลากร ร่วมบริจาคครัวสนามสัตหีบ

เปิด[567] เมื่อ 12/05/21 อ่านต่อ

เปิด[664] เมื่อ 12/04/21 อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ วันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2563

เปิด[643] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

อบรมการสร้างเเบบสอบถามจาก Google From

เปิด[640] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

ผอ.สพป.ชบ.3 เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนของสามเณรวัด กม.10

เปิด[643] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)

เปิด[655] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ...

เปิด[694] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

เปิด[644] เมื่อ 04/04/21 อ่านต่อ

กิจกรรมรักษาความสะอาด

เปิด[656] เมื่อ 04/04/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 524 ข่าว : 44 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید