เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

โรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้มอบหนังสือ แบบเรียน ใบงาน และนมโรงเรียนให้กับนักเรียน

เปิด[586] เมื่อ 14/06/21 อ่านต่อ

บริษัท CP และMQDC ใช้สถานที่โรงเรียนจัดประชุม

เปิด[570] เมื่อ 12/06/21 อ่านต่อ

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นิเทศ...

เปิด[615] เมื่อ 12/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนจุกเสม็ด รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ควมพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่่...

เปิด[598] เมื่อ 12/06/21 อ่านต่อ

รับการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิด[624] เมื่อ 11/06/21 อ่านต่อ

นิเทศห้องเรียนคุณภาพโดยคณะกรรมการโรงเรียน

เปิด[557] เมื่อ 11/06/21 อ่านต่อ

เทศบาลสนับสนุนน้ำ และเจ้าหน้าที่ทำการล้างโดม

เปิด[581] เมื่อ 11/06/21 อ่านต่อ

นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิด[532] เมื่อ 11/06/21 อ่านต่อ

นิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิด[534] เมื่อ 11/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

เปิด[536] เมื่อ 08/06/21 อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

เปิด[595] เมื่อ 08/06/21 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิด[585] เมื่อ 01/06/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 524 ข่าว : 44 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید