เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นางสาวบุญมา บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าพร้อมด้วยคณะครูร่วมกันเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

17/06/21 อ่าน(570) บ้านห้วยไข่เน่า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید