เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

อบรมการจัดการเรียนการสอน Online

     วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และคณะครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ให้การต้อนรับ นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล และการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดขึ้นโดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณะครูสามารถนำความรู้ในการใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Meet, YouTube, Google Classroom, Zoom, Line, QR code, Google Form และเทคนิคการทำคลิปวิดีโอบน PowerPoint

25/06/21 อ่าน(842) บ้านเนินพลับหวาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید