เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับภาคสงฆ์ ผ่านระบบออนไลน์ โปรมแกรม Zoom จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวจิรนุช บุญสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคาและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับภาคสงฆ์ ผ่านระบบออนไลน์ โปรมแกรม Zoom จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

18/06/21 อ่าน(751) บ้านทุ่งคา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید