เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564นางสาวบุญมา บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าพร้อมด้วยคณะครูรับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม จาก ศน.วีรยา ทองเกลี้ยง

17/06/21 อ่าน(577) บ้านห้วยไข่เน่า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید