เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง รับการนิเทศเชิงลึก การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online, On-Hand, On-Air, On-Demand

         วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ยินดีต้อนรับ นางปรียานุช ศุขบุญมาก ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในการมานิเทศเชิงลึก การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online, On-Hand, On-Air, On-Demand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนางวันทนา มุลเมืองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านมาบฟักทองให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ได้เยี่ยมชมห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละชั้น

        ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ขอขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศก์ที่ให้คำชื่นชมและคำแนะนำ พร้อมให้แนวทางในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน

22/06/21 อ่าน(642) บ้านมาบฟักทอง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید