เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

โรงเรียนบ้านบางละมุงได้เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่...

เปิด[428] เมื่อ 11/06/21 อ่านต่อ

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

เปิด[412] เมื่อ 10/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคาจัดประชุมครูเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ปีการศึกษา 2564

เปิด[439] เมื่อ 10/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

เปิด[424] เมื่อ 10/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคาดำเนินการจัดคำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...

เปิด[442] เมื่อ 10/06/21 อ่านต่อ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เปิด[478] เมื่อ 02/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านมาบฟักทองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่...

เปิด[472] เมื่อ 30/05/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคารับมอบตัวมัธยมศึกษาปีที่ 1

เปิด[498] เมื่อ 30/05/21 อ่านต่อ

รับรายงานตัวนักเรียน ม.1

เปิด[524] เมื่อ 30/05/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านมาบฟักทองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่...

เปิด[501] เมื่อ 30/05/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่...

เปิด[445] เมื่อ 25/05/21 อ่านต่อ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563

เปิด[518] เมื่อ 11/04/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 911 ข่าว : 76 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید