เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

โรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา...

เปิด[425] เมื่อ 16/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน แบบฝึกหัด...

เปิด[455] เมื่อ 16/06/21 อ่านต่อ

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิด[446] เมื่อ 15/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านมาบประชันเปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษาที่ 1/2564...

เปิด[427] เมื่อ 15/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เปิด[419] เมื่อ 15/06/21 อ่านต่อ

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิด[426] เมื่อ 14/06/21 อ่านต่อ

การติดตามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนบ้านมาบประชัน

เปิด[425] เมื่อ 14/06/21 อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2564

เปิด[445] เมื่อ 14/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2564

เปิด[470] เมื่อ 12/06/21 อ่านต่อ

รับรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564

เปิด[394] เมื่อ 12/06/21 อ่านต่อ

ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

เปิด[470] เมื่อ 12/06/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคารับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่...

เปิด[411] เมื่อ 11/06/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 911 ข่าว : 76 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید