เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โรงเรียนบ้านบางละมุงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

     วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านบางละมุงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา "ปัญญา-มาลี" โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย คิดหาทอง เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 55 คน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,700 บาท ซึ่งทุนปัญญา-มาลีนี้ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลบางละมุง มีผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยโรงเรียนบ้านบางละมุงได้ดำเนินการจัดสถานที่ตามมาตรการป้องกับของ ศบค.

22/06/21 อ่าน(885) บ้านบางละมุง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید