เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวีรศักดิ์ เถาหมอ ผู้อำนวยโรงเรียน

ชุมชนบ้านหนองปรือ พร้อมตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 นำโดย นายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นคณะกรรมการ

ร่วมประเมิน นางสาวญาดา บ้านเมือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ

ณ ห้องประชุมชั้น3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ

30/06/21 อ่าน(914) ชุมชนบ้านหนองปรือ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید