เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ร่วมกันรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่  26 มิถุนายน ประจำปี 2564 " สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด"

23/06/21 อ่าน(1019) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید