เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ขอเชิดชูเกียรติ แด่ "ครูขวัญศิษย์"

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอแสดงความยินดี กับสุดยอครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา ขอเชิดชูเกียรติ แด่ "ครูขวัญศิษย์" นางสมหมาย บุญสมทบ ครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน  https://www.facebook.com/chon333 

22/06/21 อ่าน(934) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید