เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การประชุมชี้แจง และซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายเอนก ยังให้ผล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง และซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 https://www.facebook.com/chon333

 

24/06/21 อ่าน(1200) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید