เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เลื่อนการสอบครูผู้ช่วย

สพฐ.มีหนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลื่อนการสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และภาค ข เป็นวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564
25/06/21 อ่าน(1000) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید