เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2563 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี  2563 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

https://drive.google.com/drive/folders/1IqaOkg8yXJlr3T0lGzAxAQQdcBvEt1K5?usp=sharing

 

05/02/21 อ่าน(1994) kridsana : บริหารงานการเงินและสินทรัพย์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید