เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การประชุมคณะกรรมการนิเทศกำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่...

เปิด[222] เมื่อ 31/05/21 อ่านต่อ

ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ประจำเดือน...

เปิด[205] เมื่อ 31/05/21 อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี...

เปิด[219] เมื่อ 31/05/21 อ่านต่อ

ประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

เปิด[384] เมื่อ 25/05/21 อ่านต่อ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เปิด[326] เมื่อ 25/05/21 อ่านต่อ

การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ประจำปี 2564

เปิด[318] เมื่อ 22/05/21 อ่านต่อ

การประชุมทางไกลการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

เปิด[223] เมื่อ 20/05/21 อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8/2564

เปิด[231] เมื่อ 20/05/21 อ่านต่อ

ร่วมรับชมการประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 19/2564

เปิด[206] เมื่อ 20/05/21 อ่านต่อ

ครูและนักเรียนต้องปลอดภัย เปิดเรียน 14 มิถุนายน 2564

เปิด[282] เมื่อ 20/05/21 อ่านต่อ

ชลบุรี 3 พร้อมฉีดวัคซีน

เปิด[272] เมื่อ 18/05/21 อ่านต่อ

ครูพร้อม

เปิด[258] เมื่อ 17/05/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 760 ข่าว : 64 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید