เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การนิเทศ กำกับ และติดตามการเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[170] เมื่อ 16/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ และติดตามการเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[157] เมื่อ 16/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิด[171] เมื่อ 15/06/21 อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และนำเสนอผลงานจากการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี...

เปิด[167] เมื่อ 15/06/21 อ่านต่อ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอบางละมุง

เปิด[212] เมื่อ 08/06/21 อ่านต่อ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มอำเภอศรีราชา

เปิด[183] เมื่อ 08/06/21 อ่านต่อ

สพป.ชบ 3 พร้อมฉีดวัคซีน

เปิด[245] เมื่อ 06/06/21 อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เปิด[276] เมื่อ 02/06/21 อ่านต่อ

รับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 20/2564

เปิด[272] เมื่อ 02/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิด[308] เมื่อ 01/06/21 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิด[343] เมื่อ 01/06/21 อ่านต่อ

ร่วมประชุมผ่านทางไกล เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลภาคเรียนที่...

เปิด[253] เมื่อ 31/05/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 760 ข่าว : 64 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید