เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

พิธีสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

เปิด[18] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางละมุง

เปิด[7] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อละออง สุรกุล บิดานางนุชชารี...

เปิด[21] เมื่อ 08/04/21 อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพระราชทาน อารยเกษตรสืบสาน...

เปิด[47] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2564 ของโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ภายใต้งานที่มีชื่อว่า...

เปิด[20] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

เยี่ยมสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดราษฏร์สามัคคี (กม.10)

เปิด[12] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษและมอบสายสะพายให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

เปิด[10] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

กิจกรรมพุทธบุตรีวิถีชีน้อยโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)

เปิด[12] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด...

เปิด[28] เมื่อ 02/04/21 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

เปิด[3] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

เปิด[5] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

ครูสุทธิลักษณ์ บุญโกมล (ครูเชอรี่) หัวหน้าโครงการ กำลังทำการศึกษาและพัฒนาตามกระบวนการกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย...

เปิด[6] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล

เปิด[7] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ครูนิยดา โกสลานนท์

เปิด[7] เมื่อ 08/04/21 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : ปัจฉิม วันแห่งความสำเร็จ 2563

เปิด[5] เมื่อ 08/04/21 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563

เปิด[3] เมื่อ 11/04/21 อ่านต่อ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

เปิด[5] เมื่อ 11/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบางละมุงจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน...

เปิด[11] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2563

เปิด[10] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย...

เปิด[13] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

เปิด[7] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

เปิด[5] เมื่อ 12/04/21 อ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ วันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2563

เปิด[4] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

อบรมการสร้างเเบบสอบถามจาก Google From

เปิด[5] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

ผอ.สพป.ชบ.3 เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนของสามเณรวัด กม.10

เปิด[7] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)

เปิด[11] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ...

เปิด[13] เมื่อ 05/04/21 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید